1135-8580 Alexandra Rd., Venezia Place, Richmond, BC, V6X 4B3 Canada778-297-6916info@annainternational.netBy appointment only

著名影視紅星黃淑儀小姐

著名影視紅星黃淑儀青春美麗再現在她從事精湛演藝事業40年多的今天,她成為世界首位生命動力,非手術打造青春美麗唯美的女人!

Menu